Díjaink

 A jogi szolgáltatás óradíj, illetve egyes esetekben sikerdíj ellenében történik.

Peres eljárások esetében az ügyvédi munkadíj a perérték meghatározott százalékában kerül megállapításra.

Az ügyfelek minden esetben előzetesen tájékoztatást kapnak az óradíjban történő megállapodás esetén a megbízás teljesítéséhez előreláthatóan szükséges időről.

Az adott ügyben előreláthatóan felmerülő költségek és készkiadások mértékéről is előzetes tájékoztatást kap az ügyfél.

Az oldalon található adatok, információk nem minősülnek jogi értelemben vett ajánlattételnek, sem ajánlattételre történő felhívásnak. A honlap kizárólag az interneten történő információ szerzést segíti elő. Ezenkívül betekintést enged Dr. Péntek Árpád ügyvédi irodájának tevékenységéről és  működésének néhány alapvető eleméről, ezzel megkönnyítve  esetleges jogi problémája megoldásához szükséges jogi képviselő megválasztását.

A weboldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége által kiadott Az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001. (IX. 3.) számú állásfoglalás figyelembevételével készült.