Szolgáltatások

Általános tevékenységek

  • Képviselet
  • Jogi tanácsadás
  • Letétkezelés
  • Szerződések, okiratok, beadványok készítése

Szolgáltatások

1. Ingatlanjog

Ingatlan adás-vételi szerződések elkészítését vállalom, ingatlanok közvetítésével, valamint szükség esetén banki ügyintézéssel is foglalkozom.

Lakás, ház, építési telek, üzlethelyiség, ipari ingatlan vásárlása/eladása kapcsán ingatlanjogi segítséget nyújtok.

Ingatlan bérbeadása vagy bérbevétele esetén bérleti szerződés megírásában is segítek.

2. Társasági jog

Társasági szerződések, alapszabályok elkészítését, telephely vagy ügyvezető változás, gazdasági társaságoknak állandó jogi képviseletét vállalom. (alapítás, átalakulás, megszűnés)

Csőd-, felszámolási eljárásban képviselőként eljárok.

Cégalapítás, cégmódosítás, cégbejegyzés, változásbejegyzés, cég székhelyének vagy székhelyváltozásának bejelentését vállalom.

3. Családjog

Gyermektartási, gyermek elhelyezési perekben,bontóperben látok el képviseletet.

Vállalom a peren kívüli eljárásban házassági vagyonjogi szerződés elkészítését.

Gyermektartásdíj érvényesítése, gondnokság alá helyezés iránti peres eljárás során képviselet.

Házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése, apasági/származás megállapítása iránti peres ügyekben vállalok képviseletet.

4. Kártérítési-, biztosítási ügyek.

Közúti (közlekedési)balesetek folytán bekövetkezett személyi sérülések, munkabalesetek jogi ügyeiben segítek.

Kártérítési eljárások ügyében képviseletet vállalok. Közvetlen a károkozóval, illetve annak biztosítójával peren kívül is segítek.

5. Orvosi jog

Orvosi műhibaperek képviseletét is vállalom.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2001. (IX. 3.) számú állásfoglalása -amely az ügyvédi honlap tartalmát szabályozza- nem ad lehetőséget arra, hogy az ügyvéd által ellátott ügyet és képviselt ügyfelet a honlapján megnevezze, így ügyfeleink elérhetőségeit honlapunkon  keresztül nem tudjuk megadni.